تبلیغات
بدو بیا تو - وقتی بمیرم...


یروزی میشه

صب از خواب پامیشی

گوشیتو ور میداری میبینی pm نداری ازم

میگیری میخوابی

ظهر پا میشی

میبینی تو انجمن آفم

میبینی هیچی پست نذاشتم

میبینی جواب كامنتای کسی رو هم ندادم

اس میدی

ج نمیاد

ناراحت میشی

بعد یساعت باز اس میدی

ج نمیادزنگ میزنی

مشترك مورد نظر خاموش میباشد

انجمن ~~> Last online today 4:30

میزنی بیرون

عصری چك میكنی

خبری نیس

كفری میشی

میگی گور باباش

شب میخوابی

ولی بفكرمی

هنوزم بیخبر

صب دیگه میای در خونمون

سر كوچه ای

صوت قشنگ عبدالباسط

داربستی كه واسه پلاكاردا میزنن

شك میكنی

میری جلو

مارا در غم از دست رفتن فرزند عزیزتان شریك بدانید

ماشینی كه پشتش اعلامیه زدن و اسم من روشه

پلكایی كه میزنى

میدوئی تا خونتون

تو راه اشكاتو پاك میكنی

میشنی جلو در خونه

میبندی چشاتو

خاطره ها

توكمد دنبال پیرن مشكی

عصری سر خاك

تسلیت به داداشم


تاج گلا

لباسای مشكی

خاكی

قرآنی كه میخونن

صدای بیل و خاك

اخرین نفری هستی كه سر خاكمی

همش یروزه

دیدی تموم شد؟

همیشه زود دیر میشه...

آخ ک چقد خوبه اون روز...[ سه شنبه 25 خرداد 1395 ] [ 09:32 ق.ظ ] [ H.M S.N ]

[ بوسه() ]