تبلیغات
بدو بیا تو - گاهی دلت...

گاهـــــی " دلت " ...


از سن و ســـــالت مـــــی گیرد ... !!! میخواهـــــی " کودک " باشـــــی .....!


کودکــــی که ...


به هر بهـــــانه ای ...


به " آغــــــــوشِ " غمخواری ......


پنــــــاه می برد !!!


و ...


آســـــوده " اشک " مـــــی ریزد !!!


هـــــــــی ... ؛


بزرگ ک باشــــی ...


بایـــــــد ... :


" بغض هـــــــای " زیادی را ...


" بی صـــــدا " دفن کنــــــی .....!![ جمعه 16 بهمن 1394 ] [ 02:45 ب.ظ ] [ H.M S.N ]

[ بوسه() ]