تبلیغات
بدو بیا تو - برایت دعا میکنم..(متن فرستاده شده)ﺑﺮﺍﯾﺘـــﺎﻥ ﺩﻋـــﺎ ﻣﯽ ﮐﻨـــﻢ .. ﺩﺳﺘــِﺘـﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﻭ ﮐـــﻪ ﺩﻭﺳﺘــﺶ ﺩﺍﺭﯾـﺪ ﮔـﺮﻩ ﺑﺨـﻮﺭﺩ ! ﮐـــﻪ ﺧـــﻮﺩِ ﺧـــﻮﺩِ ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﯿﺴﺖ...

(فرستنده: شبنم جان)
(ممنونم ازش)[ جمعه 16 بهمن 1394 ] [ 11:01 ق.ظ ] [ H.M S.N ]

[ بوسه() ]