تبلیغات
بدو بیا تو - سلامتی عشقم...

سلامتی عشقم که یه روزی بهم میگفت بدون تو نمیتونم...

با بغض بهم میگفت بری میمیرم

ولی خودش راحت ولم کرد و رفت پیش عشق جدیدش

سلامتی همونی که بهم میگفت واست میمیرم

حالا واسه کسه دیگه میمیره

سلامتی عشقم که میگفت وقتی میبینمت دلم میلرزه و از ته دل دوست دارم

حالا دیگه من و نمیخواد ببینه

سلامتی عشقم که بهم خیانت کرد و بخشیدمش

سلامتی خودم که به عشقم التماس کردم

و خواستم تنهام نذاره

ولی اون گفت دیگه نمیتونم و بهتره تموم کنیم

سلامتی خودم که بخاطر عشقم غرورما له کردم

سلامتی خودم که به عشقم گفتم هرکاری میکنم برات

ولی ترکم نکن

سلامتی خودم که با ابنکه عشقم نامردی کرد

هرشب براش آرزوی خوشبختی میکنم

سلامتی خودم که به عشقم گفتم کاش میتونستم جای عشق جدیدت باشم

عشقم دیگه سلامتیمون تموم شد

سلامتی عشقت که من و به خاطرش ول کردی

سلامتی عشقت که جامو گرفت[ جمعه 16 بهمن 1394 ] [ 10:39 ق.ظ ] [ H.M S.N ]

[ بوسه() ]