تبلیغات
بدو بیا تو - دختر است دیگر...


دختر است دیگر...
گاهی دلش می خواد...
بهانه های الکی بگیرد ...
به هوای آغوش تو !
شانه های تو !
...
که بعد، تــو...
آرام ...

خیلی آرام ...
در گوشش زمزمه کنی...
ببین من عاشقتــــم...!![ شنبه 10 بهمن 1394 ] [ 06:28 ب.ظ ] [ H.M S.N ]

[ بوسه() ]